Privacy verklaring

Met deze verklaring informeert MijnPraktijk Webservices u over het beleid met betrekking tot het gebruik en vrijgeven van persoonlijke informatie die MijnPraktijk ontvangt van gebruikers van onze website en services. Deze verklaring is alleen van toepassing op informatie die u aan ons verstrekt via deze website (mijnpraktijkwebservices.nl, mijnpraktijk.com en alle subdomeinen, zoals logopedie.mijnpraktijk.com) of via onze services. Deze verklaring wordt actueel gehouden en kan dus gewijzigd worden. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website: http://www.mijnpraktijkwebservices.nl/privacy.htm.

Laatste wijziging: 3 februari 2009

Persoonlijke informatie

Door het bestellen van onze services of via het gebruik van communicatie met onze Helpdesk, kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie aan ons verstrekt. De door ons verzamelde informatie kan omvatten - maar is niet beperkt tot - uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en zakelijk adresgegevens. Onder persoonlijke informatie wordt ook correspondentie via onze website en Helpdesk gerekend.

Uw persoonlijke informatie wordt door ons verzameld voor administratieve en service doeleinden. Administratieve doeleinden zijn onder andere het versturen van post en het opnemen van telefonisch contact in verband met continuering, stopzetting en facturering van onze service. Service doeleinden omvatten - maar zijn niet beperkt tot - het verlenen van ondersteuning en het op de hoogte houden van wijzigingen aan de service.

Uw persoonlijke informatie die verstrekt is via de bestellingsprocedure of het gebruik van onze Helpdesk wordt niet openbaar gemaakt of op enige wijze gepubliceerd. De enige uitzonderingen hierop zijn (1) controle van uw naam en lidnummer bij uw beroepsvereniging of organisatie, (2) het gebruik van uw website internetadres en eventuele opmerkingen over onze service als referentie en (3) als hier een wettelijke verplichting toe is. Voor (2) zullen wij u altijd expliciet om uw toestemming vragen.

Website bezoekers informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website wordt er door onze server en door Google Analytics automatisch informatie verzameld over uw gebruik van onze website. Deze informatie omvat - maar is niet gelimiteerd tot - uw IP adres, browser type, bezochte pagina's, en eventueel verwijzende pagina's naar onze website.

De hierboven beschreven bezoekersinformatie wordt verzameld om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren. De verzamelde gegevens zullen alleen openbaar gemaakt worden in samenvattingen en hierbij zullen nooit IP adressen of specifieke bezoeken worden vermeld.

Beveiliging van uw gegevens

MijnPraktijk Webservices gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke en bezoekinformatie. Wij hebben er veel zorg aan besteed om uw informatie te beveiligen tegen diefstal.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden die wij u verstrekken voor het gebruik van onze services. Als u deze verstrekt aan derden is MijnPraktijk Webservices niet verantwoordelijk voor het vrijkomen van persoonlijke informatie als direct of indirect gevolg daarvan.

© 2008 MijnPraktijk Webservices, alle rechten voorbehouden.
Service Voorwaarden - Privacy Verklaring